Specialisaties

Uw welzijn en welbevinden, staan centraal bij de POFA.Ontspannings- en fysiotherapie dragen hier zeker toe bij. Het kan echter zijn dat een aanvullende of andere therapie, behandel- of begeleidingsvorm beter bij u past of meer effect heeft. POFA-therapeuten hebben erkende opleidingen gevolgd en beschikken over specifieke kennis om u te helpen. Zij zorgen voor de hiernaast genoemde aanvullende behandel- en begeleidingsvormen.

De POFA-specialisaties ondersteunen allerlei fysieke, emotionele en/of gedragsmatige processen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat u in het dagelijks leven beter functioneert.

Het is mogelijk een gespecialiseerde therapie te volgen naast de ontspannings- of fysiotherapie. Natuurlijk kunt u zich ook direct aanmelden, zonder het psychosomatische voortraject te volgen. Verwijzing via een huisarts is niet nodig. Informeer bij uw zorgverzekeraar of de behandeling wordt vergoed.

Samen met uw therapeut stelt u een individueel behandelplan op. De duur van de behandeling is per persoon verschillend en afhankelijk van uw klacht(en).