Mindfulness

Mindfulness is niet zomaar aandacht schenken, maar aandacht schenken op een open en niet-oordelende manier. In essentie kan je de dingen op de ‘automatische piloot’  doen en beleven of je kan de dingen met bewuste opmerkzaamheid en bewuste aandacht doen. We spreken van mindfulness als je de omgeving of je innerlijke wereld bewust en met aandacht observeert vanuit een psychologisch neutrale instelling. Het is een manier om je gedachten, emoties, gedrag en lichaamssensaties neutraal te leren observeren, waardoor de automatische psychologische reacties op deze ervaringen verminderd wordt.

In de aanleerfase willen we je eerst met de procedure bekendmaken van het gericht richten van de aandacht. Mindfulness is een vaardigheid die via training opgebouwd moet worden.

De training bestaat uit 8 groepslessen van 2 uur. Elke les bestaat uit een korte inleiding, het bespreken van oefenervaringen en het toelichten van een centraal thema. En natuurlijk veel oefenen.

De eerste 4 weken ligt het accent op aandacht schenken aan verschillende aspecten van je binnen- en buitenwereld met een open mind. Je leert langere en kortere meditaties om uit het hoofd en in het lijf te komen en dat in de loop van de dag vast te houden. 

Tijdens de tweede 4 weken worden de meditaties voortgezet en verdiept en leer je andere praktische manieren om gedachten als mentale gebeurtenissen te zien. Het helpt je een houding van acceptatie, compassie en empathie voor jezelf en anderen te ontwikkelen.

Deze training sluit nauw aan bij het oorspronkelijke werk van Jon Kabat-Zin en het werk van Segal, Williams en Teasdale. Dat maakt het programma goed wetenschappelijk onderzocht en effectief.

Het is een vaardigheidstraining. Hoewel veel mensen mentaal of fysiek baat hebben bij de training, is het geen formele psychotherapie die we aanbieden. Het is vooral een vaardigheidstraining in mindfulness en de daarbij behorende attitude van nieuwsgierigheid, zorgzaamheid, mild oordeel en acceptatie. Het is geen praatgroep om problemen kwijt te kunnen. Bij de problemen die ingebracht worden staat niet het probleem of de pijn zelf centraal, maar het mindful hier mee omgaan. Dit is een zeer leerzaam onderdeel van de training die voor veel deelnemers veel ruimte creëert.